IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO
Ga naar de eerste pagina IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO IMSO
Ga naar de eerste pagina Ga naar de eerste pagina IMSO IMSO IMSO
Ga naar de vorige pagina
IMSO
Ga naar het einde van deze pagina
IMSO
Ga naar de eerste pagina
IMSO
Stuur een email naar IMSO
IMSO
Vragen en antwoorden
IMSO
Print deze pagina
IMSO
  - Installatie - IMSO
 zoek 
 
 • Installatie drinkwaterfilters
 • Installatie bilgewaterfilters
 • Installatie beluchtingsfilters
 • Installatie drinkwaterfilters

  Voor deze filters is de maximale druk 3 bar, drukverlies ±5%.
  Een drinkwaterfilter dient geplaatst te worden in de persleiding achter de waterpomp.
  Wordt het filter direct achter de pomp geplaatst, dan bedient het filter de gehele drinkwaterinstallatie.
  Is het filter enkel bedoeld voor het tappunt bij de spoelbak, dan dient het geplaatst te worden in de spoelkast.


  Een drinkwaterfilter kan eenvoudig en in iedere gewenste positie gemonteerd worden.
  Aangeraden wordt echter het filter zo te plaatsen dat het eenvoudig bereikbaar is in geval van controle en verwisseling van het filterelement.

  Voor ingebruikname van een nieuw filterelement dat langere tijd niet in gebruik is geweest, dient het water steeds enkele minuten door te lopen. Wanneer een element langere tijd niet wordt gebruikt kan de levensduur ervan verlengd worden door het - afgespoeld en in een plastic zak - in de koelkast te bewaren. Het filter dient te allen tijde beschermd te worden tegen bevriezing!

  Montagebeugels, spanners, inregelkranen, O-ringen en kunststof nippels en slangtules in geval van montage met slang, zijn voor alle modellen bij IMSO verkrijgbaar.


  Installatie bilgewaterfilters


  Voor deze filters is de max. druk 2 bar. Voor optimale afvoer van het bilgewater wordt een apart pompje aangeraden, dat geschakeld wordt door een flotterschakelaar.

  Een bilgewaterfilter dient geplaatst te worden in de persleiding van de bilgepomp.
  Plaats het filter niet vóór of achter de lenspomp: in geval het filterelement verzadigd zou zijn en de boot lek zou slaan dan is het niet mogelijk het water weg te pompen. Gebruik hiervoor een aparte bilgewater- of klokpompje.

  Een bilgewaterfilter kan eenvoudig en in iedere gewenste positie gemonteerd worden. Aangeraden wordt echter het filter zó te plaatsen dat het eenvoudig bereikbaar is in geval van controle en verwisseling van het filterelement.

  Montagebeugels, spanners, inregelkranen, O-ringen en kunststof nippels en slangtules in geval van montage met slang, zijn voor alle modellen bij IMSO verkrijgbaar.


  Installatie beluchtingsfilters


  Beluchtingfilters dienen steeds zo hoog mogelijk in de beluchtingsleiding (-slang of -pijp) van de tank geplaatst te worden, het filter tegen stankoverlast het hoogst.
  Een beluchtingsfilter kan eenvoudig en in iedere gewenste positie gemonteerd worden. Aangeraden wordt echter het filter zó te plaatsen dat het eenvoudig bereikbaar is in geval van controle en verwisseling van het filterelement.

  Montagebeugels, spanners, inregelkranen, O-ringen en kunststof nippels en slangtules in geval van montage met slang, zijn voor alle modellen bij IMSO verkrijgbaar.


  IMSO
  tel: +31 (0)20 642 60 11 fax: +31 (0)20 644 52 75 Oldengaarde 30 1083 TJ Amsterdam
  IMSO Ga naar de vorige pagina Ga naar het begin van deze pagina Ga naar de eerste pagina Stuur een email naar IMSO Vragen en antwoorden Print deze pagina